Aktualnosci

Wywiad dla telewizji EWTN pt.: "Dziecko przed urodzeniem" na temat : "Self prenatalne" po niemiecku, link na tej stronie

3.11.2015: Utworzenie Towarzystwa Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej we Wiedniu

Czlonkowstwo: czlonek Rady Naukowej przy ISPPM

Wykłady i seminaria


AKH Wieden:
Dialog perinatalny 2010/2012: www.perinatal-dialog.at
Kraków 2011 - 2012:
28. 10. - 30. 10. 2011:
Seminarium PPP, Moduł 3:
Wykład pt: "Ciało i ucieleśnienie - aspekty psychoterapii ciało"
24. 02. - 26. 02. 2012
01. 06. - 03. 06. 2012
26. 10. - 28. 10. 2012

Lwów:
2008 - 2010: projekt PPP

2011 - 2012:
Seminarium superwizyjne: 30. 09. - 02. 10. 2011 (2. część)

Frankfurt:
Konferencja ISPPM: 21. - 23. 10. 2011
Wykład p.t.: "Psychoterapia Wiezi Prenatalnej i Okoloporodowej - koncepcja ciala i duszy"


Konferencja ISPPM Heidelberg 27/28.4. 2012
"Psychterapia Wiezi Prenatalnej i Okoloporodowej w praktyce"
Illustrowane przypadki kliniczne

Publikacje

Aktualne publikacje:

Pränatale Versorgungskonflikte in der Behandlung von Essstörungen aus der Sicht von PPP (Prä- und Perinatal orientierte Psychotherapie)
in: Int. J. Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine Vol. 21 (2009) No. 3/4

Le radici prenatali dell'atteaccamento in psicoterapia
wydawca: Casa editrice ALPES 2010

in: Le Prime Interazioni Madre - Bambino/ Luigi Baldari

1 Edizione 2011, s. 103