Metoda terapii i specjalizacja

Metoda integratywna

BlumeForma mojej terapii jest kombinacją metod, które koncentrują się na dostrzeganiu własnych emocji, ich rozumieniu oraz umiejętności kierowania się nimi a nie poddawaniu się im. Moim celem jest prowadzenie Was w ten sposób aby Wasze, często wyparte potrzeby znalazły akceptację w procesie terapeutycznym. Dzięki temu stare wzorce mogą zostać przełamane w cely osiągnięcia konstruktywnych zmian. Chodzi o połączenie wrażeń cielesnych, obrazów wewnętrznych oraz asocjacji werbalnych i myślowych.

Celem terapii jest umożliwienie tego rozwoju psychicznego, który został zakłócony przez wczesne traumy w relacji powstałe przed porodem, w jego trakcie lub po. Priorytetem jest relacja terapeutyczna, pozwalająca na dostrzeżenie i rozpoznanie szkodliwych wzorców zachowania. Ponieważ pierwszy związek powstaje w ciele matki a ja w mojej pracy zajmuję się tematyką przed- i porodową, forma mojej terapii kieruje się do kobiet w ciąży oraz do ludzi z traumą porodową. Wielostronne podejście do wczesnych form przeżywania może pozytywnie wpłynąć na transformację wczesnych traum.