Setting i praktyka

Forma i rodzaj pracy

Praxis 1090Pojedyncze godziny: 50 lub 75 minutowe posiedzenia,
Honorarium do uzgodnienia; istnieje również możliwość dofinansowania z kasy chorych

Seminaria: dokształcanie się, projekt seminariów wg. metody PPP (patrz zakładka Metoda terapii i specjalizacja (PPP-Program seminariów)

Terapie, długoterminowe: metoda PPP

Forma: siedząca lub leżąca (kanapa, materac)

Frekwencja: raz lub dwa razy tygodniowo

Grupy samodoświadczania