Mag. Barbara Jakel
PPP – Psychoterapia Więzi Prenatalnej i Perynatalnej *

Setting i praktyka

FORMA I RODZAJ PRACY

Pojedyncze godziny: 50 lub 75 minutowe posiedzenia,
Honorarium do uzgodnienia; istnieje również możliwość dofinansowania z kasy chorych

Seminaria: dokształcanie się, projekt seminariów wg. metody PPP (patrz zakładka Metoda terapii i specjalizacja (PPP-Program seminariów)

Terapie, długoterminowe: metoda PPP

Forma: siedząca lub leżąca (kanapa, materac)

Frekwencja: raz lub dwa razy tygodniowo

Grupy samodoświadczania

PRAKTYKA

W pomieszczeniach mojej praktyki możecie pozwolić na rozwój swojej osobowości. Aura bezpieczeństwa pozwala zmierzyć się z lękami, zmartwieniami i problemami nie pozwalając przy tym poczuć się opuszczonym czy samotnym. Atmosfera otwarcia, towarzysząca związkowi między terapeutą a klientem przyczyni się do wzmocnienia zaufania i pewności siebie.

MŁODZIEŻ I DOROŚLI

  • Terapia indywidualna
  • Terapia grupowa
  • Seminaria